3. 5.

Umění organizovat, řídit a otevírat galerie – diskuze

Publikováno 25. 4. 2022

Srdečne vás pozývame na diskusiu Seminartu, ktorá prebehne 3. 5. 2022 o 18 hod. v Čitárni Filozofickej fakulty v Brne.

Prostredie galérie je z priestorového aj organizačného hľadiska komplikovaným kolosom procesov a činností, ktoré sú pre spoločnosť mnohokrát neviditeľné. Okrem výstavnej a publikačnej činnosti, ktorá sa často považuje za hlavnú náplň práce týchto inštitúcií, sa všetky galérie zaoberajú rovnako dôležitou problematikou zhromažďovania umeleckých predmetov, ich zabezpečením, uchovávaním a ich odborným spracovaním. Všetky tieto procesy si vyžadujú aj spoluprácu s inými časťami spoločnosti, či už ide o osvetové centrá alebo akademické prostredie vrátane univerzít. Tieto dôležité aspekty spolupráce a mnohé ďalšie teda naznačujú, že hovoriť o galériách a ich aktivitách je pomerne komplikovanou záležitosťou.

Diskutovať budú riaditeľka Slovenskej národnej gálerie Mgr. Alexandra Kusá, Ph.D. a Mgr. Pavol Múdry.

FB událost