Umění a architektura po pádu monarchie – diskuze

Publikováno 7. 11. 2019

Rádi bychom vás pozvali na druhé Seminartové setkání tohoto semestru, které proběhne v úterý 12. 11. 2019 v 18.00, nově v Domě umění města Brna.

Seminart je série studentských diskuzních večerů na Semináři dějin umění FF MU, která se snaží otevírat otázky hranic mezi oborem kunsthistorie a dalšími disciplínami.

Úterní setkání bude věnováno otázce: Co zbylo z Rakouska-Uherska: umění a architektura po pádu monarchie

Poněkud netypicky se nebude jednat o diskuzi několika hostů nad vybraným problémem, ale o prezentaci projektu Continuity / Rupture: Art and Architecture in Central Europe, 1918–1939, který nám za výzkumný tým představí Matthew Rampley, Julia Secklehner a Christian Drobe. Předmětech jejich výzkumu jsou formy kontinuity přetrvávající v umění střední Evropy po zdánlivě fatálním zlomu, který v roce 1918 způsobil politický rozpad Rakouska-Uherska. Přednáška nám na příkladech z meziválečného Maďarska, Rakouska i Československa ukáže, že umělecké dědictví habsburské monarchie nebylo po jejím pádu zdaleka tak jednoznačně zavrženo.

Více o projektu si můžete přečíst na: https://craace.com/

Naši hosté

Matthew Rampley, B. A., Ph.D. je samostatným vědeckovýzkumným a vývojvým pracovníkem na Masarykově univerzitě v Brně a zároveň vedoucím projektu CRAACE. V rámci něj se zabývá otázkou zbožnosti a jejího potlačování i podporování v modernistickém umění střední Evropy.

Julia Secklehner, Ph.D. zkoumá meziválečné umění ve střední Evropě. Působí také jako editorka online časopisu Central and Eastern European London Review, který mapuje kulturní události spojené se střední a východní Evropou v Londýně. V rámci sledovaného projektu Secklehner zkoumá lidové a nostalgické podoby modernismu a jejich střety s kosmopolitní avantgardou.

Christian Drobe, Ph.D. se ve svém výzkumu zaměřuje na tradicionalistické a politicky konzervativní formy přetrvávající v meziválečném umění. V rámci projektu zkoumá otázku sexuality a genderu.

Celé setkání bude probíhat v anglickém jazyce.

Vstup volný.

https://www.facebook.com/events/408078863446268/