Umělecký seminář Obnova křesťanského umění se Zoltánem Döbröntei

Publikováno 20. 1. 2019

Upřímně se těšíme na všechny, kteří hledají nový – křesťanský způsob duchovního ztvárnění prostřednictvím specifických malířských cvičení, pozorování obrazů a přednášek, které směřují k vědomému použití barev, formy a vyobrazení.

Během tisíciletí jsme ztratili spojení mezi tvůrčí činností a mystériem bytí. Současná a moderní umělecká díla jsou intelektuálně zajímavá, ale nadále v sobě nenesou tajemství našich životů. Nepadneme před nimi na kolena, neotřesou námi, nedovedou nás zpátky do naší nebeské domoviny. S obnovou křesťanského umění  usilujeme o nahlédnutí a zviditelnění tajemství našeho vyššího Já. Rádi bychom prostřednictvím malířství ukázali, jak jsme od narození až do vzkříšení vsazeni do našich fyzicko – duševních schrán.

V současné době chybí mezi abstraktním a naturalistickým uměním umění středu – organická a vyšší  tvorba, Imaginace. Základem obnovy křesťanského umění je nový způsob ztvárnění, Imaginace. Profesionální malba se Imaginací posilní, proto může být opět inspirovat.

Obsah semináře:
– Způsoby imaginativní malby
– Mužské a ženské síly v tvorbě
– Umělecké zpracování nové Imaginace

Podrobný program pro každý den najdete v příloze.

Cena: 7 000 Kč ( Nechceme, aby byla cena překážkou v účasti, proto je možná individuální domluva )
Místo konání: Akademie sociálního umění tabor, Španělská 10, 120 00 Praha 2
Kontakt: T 721 442, 190, E , www.akademietabor.cz

Přihlašujte se na E