28. 2.

Učení prostřednictvím kulturního dědictví: Sharing stories webinar

Publikováno 4. 2. 2022

Program EU Cultural Heritage in Action (CHA) připravuje sérii webinářů, jejichž cílem je představit iniciativy v oblasti kulturního dědictví, které jsou hnací silou udržitelného městského a regionálního rozvoje v Evropě.

První epizoda Sharing stories webinar zkoumá vzájemné vztahy mezi kulturním dědictvím, vzděláváním, odbornou přípravou a gramotností: jak může lokální kulturní dědictví podpořit nová vzdělávací prostředí a pomoci posílit klíčové kompetence, jako je gramotnost, jazyk, kulturní povědomí a angažovanost? Jak mohou města a regiony podporovat učení prostřednictvím kulturního dědictví, s kulturním dědictvím a o něm?

Předávání je nedílnou součástí kulturního dědictví. Vyprávění, psaní a čtení příběhů je po staletí běžnou tradicí v celé Evropě. Orální historie, vzpomínky a místní zvyky se předávají z generace na generaci a formují společenství, čímž přispívají k posílení evropského kulturního dědictví. Toto evropské kulturní dědictví však může hrát i společenskou a vzdělávací roli pro mladé generace.

V celé Evropě vytvářejí města a regiony příležitosti pro mladé občany, aby objevovali své kulturní kořeny a zapojovali se do jejich poznávání. Během webináře se seznámíte s inspirativními příklady z Leeuwardenu, Edinburku a Helsinek.

Webinář se koná v pondělí 28. února 2022 ve 14 hodin (CET).

Podrobnosti

O programu CHA více zde.