6. 12. — 10. 12.

TÝDEN KREATIVNÍ PRAHY – panelové diskuze o dostupnosti kultury

Publikováno 1. 12. 2021

TÝDEN KREATIVNÍ PRAHY. Panelové diskuze o tématu dostupnosti kultury pro lidi se specifickými potřebami v hlavním městě. Ptáme se, zda je pražská kultura dostupná všem bez rozdílu?

Téma dostupnosti, ať už jde o fyzickou dostupnost infrastruktury, dostupnost obsahu nebo finanční dostupnost je tradičně protkáno všemi kulturními politikami a rozvojovými strategiemi kulturních institucí. Přestože toto téma vnímáme z hlediska občanského práva jako samozřejmé, je otázkou zda je kulturní infrastruktura a kulturní program v ní opravdu dostupný všem bez rozdílu.

Kreativní Praha se ptá zástupců města, organizací, které se věnují lidem se specifickými potřebami a organizací z Pražského kreativního centra, jak vnímají dostupnost kultury v Praze?

Moderátor: Ondřej Horák

Dovolujeme si vás pozvat na týden panelových diskuzí na vybraná témata:

Veřejný prostor

po 6. 12. / 14–16 h. / Prostor39, Řehořova 33/39, Praha 3

• Galerie hl. m. Prahy (GHMP), Marie Foltýnová, vedoucí Odd. správy veřejné plastiky

• Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS), František Brašna, metodické centrum odstraňování bariér

• Česká společnost paraplegiků (CZEPA), Alena Jančíková, ředitelka

• Bieno Vnitrobloky, Barbora Týcová, projektová manažerka

• MČ Praha 3, Matěj Michal Žaloudek, zastupitel

Sledujte zde: https://youtu.be/BuJcA_oIrh8

Mezisektorová spolupráce

út 7. 12. / 10–12 h. / Prostor39, Řehořova 33/39, Praha 3

• Festival kreativní byrokracie, Matěj Chytil, iniciátor Creative Bureaucracy Festival Hub Prague

• Dům národnostních menšin, Jakub Štědroň, ředitel

• České galerie, Fokus Praha, Alena Jahnová, vedoucí redakce

• Institut restorativní justice, Petra Masopust Šachová, předsedkyně

Sledujte zde: https://youtu.be/vFvZ_Ahuj64

Způsoby financování

út 7. 12. / 14–16 h. / Prostor39, Řehořova 33/39, Praha 3

• Magistrát hl. m. Prahy (MHMP), Kamila Matějková, členka Výboru pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP

• Integrační centrum Praha (ICP), Alen Kovačević, manažer projektu

• Zachraň jídlo, Anna Strejcová, ředitelka

• Život 90, Libor Marek, manažer fundraisingu a komunikace

Sledujte zde: https://youtu.be/z4V4OD1wq2M

Umění a technologie

st 8. 12. / 14–16 h. / Kampus Hybernská, Hybernská 998/4, Praha 1

• H40, Michaela Kašpárek Mixová, manažerka inkubace Art&Digital Lab

• Diakonie ČCE – středisko celostátních programů a služeb, Sociálně aktivizační služba Lifetool, Alena Fendrychová, reminiscenční asistentka

• Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, Šárka Prokopiusová, prezidentka

• 3dsense, Jan Hrdlička, CEO

• Bazaar Festival, Ewan McLaren, umělecký ředitel

Sledujte zde: https://youtu.be/TK-J6CYVXU4

Vzdělávání kulturou

čt 9. 12. / 14–16 h. / Kampus Hybernská, Hybernská 998/4, Praha 1

• Magistrát hl. m. Prahy (MHMP), Luboš Čuta, vedoucí odd. volného času

• Libor Bezděk, DDM hl. m. Prahy, ředitel

• Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV), Klára Laurenčíková, předsedkyně

Sledujte zde: https://youtu.be/uT-7ZhpL7HU

Kreativní centra, kulturní domy

pá 10. 12. / 14–16 h. / Kampus Hybernská, Hybernská 998/4, Praha 1

• Centrum architektury a městského plánování (CAMP), Mariana Chytilová, expertka na přístupnost

• Místní místním, Ester Pacltová, zakladatelka

• Vzlet, Klára Mišunová, vedoucí provozu

• Městská knihovna v Praze, Ondřej Hudeček, koordinátor dobrovolníků

Sledujte zde: https://youtu.be/Cwdh5GrCIfk

– – –

Týden Kreativní Prahy je kompletně převeden do online podoby a celá akce bude streamovaná a nahrávaná na YouTube kanál Kreativní Prahy.

Událost proběhne podle aktuálních epidemiologických nařízení (u vstupu potvrzení o očkování, uvnitř respirátor nebo nanorouška).

– – –

www.kreativnipraha.eu