Tři semináře NIPOSu

Publikováno 25. 1. 2019

Autorské právo v praxi kultury. Účetnictví příspěvkových organizací. Pracovní právo.

V případě, že budete mít individuální dotazy na lektorky  seminářů (JUDr. Adélu Faladovou – autorské právo, Ing. Ivanu Podhráskou – účetnictví a JUDr. Evu Dandovou – pracovní právo), prosíme o jejich zaslání předem, lektorkám budou předány. Dotazy zasílejte na E

1) Autorské právo v praxi kultury: základy autorského práva, novela autorského zákona z r. 2017, implementace směrnice k provedení Marrákešské smlouvy, připravované změny autorského práva v EU a ČR
Určeno pro: pracovníky příspěvkových organizací zřizovaných státem, ÚSC a pro pracovníky obecních, městských a krajských úřadů
Lektorka: JUDr. Adéla Faladová, Samostané odd. autorského práva MK ČR

Datum konání: 14. března 2019
Začátek: 10 hod., předpokládané ukončení cca ve 14 hod.
Místo konání: MK ČR, Maltézské nám. 1, Praha 1

Cena semináře: 600 Kč

2) Účetnictví příspěvkových organizací: účetnictví PO kultury, náležitosti správy majetku, činnosti a hospodaření PO v souvislostech daňových zákonů
Určeno pro: pracovníky příspěvkových organizací zřizovaných státem, ÚSC a pro pracovníky obecních, městských a krajských úřadů
Lektorka: Ing. Ivana Podhráská, auditorka, lektorka MV ČR

Datum konání: 14. května 2019
Začátek: 10 hod., předpokládané ukončení cca ve 14 hod.
Místo konání: MK ČR, Maltézské nám. 1, Praha 1
Cena semináře: 700 Kč

3) Pracovní právo: pracovně právní a mzdové otázky v provozní praxi příspěvkových organizací působících v oblasti kultury (+ aktuální obecné informace)
Určeno pro: pracovníky příspěvkových organizací zřizovaných státem, ÚSC a pro pracovníky obecních, městských a krajských úřadů
Lektorka: JUDr. Eva Dandová, Právní oddělení ČMKOS, vyučující na Katedře práva VŠFS

Datum konání: 10. října 2019
Začátek: 10 hod., předpokládané ukončení cca ve 14 hod.
Místo konání: MK ČR, Maltézské nám. 1, Praha 1
Cena semináře: 600 Kč