Střed zájmu: Umění a škola (13. 11. 2018)

Publikováno 22. 10. 2018

Cílem konference Střed zájmu: UMĚNÍ A ŠKOLA je zmapovat a představit dosavadní výsledky působení tvořivých uměleckých projektů na školách, sdílet dobrou praxi a definovat potřeby a cíle k dalšímu rozvoji spolupráce škol s umělci a pedagogy.

Konference se koná v úterý 13. 11. 2018 v Ponci – divadle pro tanec a na MŠMT v Praze.

Spolupráce uměleckých (neziskových) organizací a základních škol má prokazatelně pozitivní dopady na jednotlivé žáky i třídní kolektivy. Aby tato spolupráce mohla pokračovat a dále se zkvalitňovat, je třeba zlepšit její podmínky. Umění, jeho techniky a metody, přinášejí komplexní benefity, které se odrážejí jak ve sféře učení, tak ve zdravém fyzickém a emočním zrání dětí a mládeže, v atmosféře tvorby a spolupráce, ve vyladění přátelských vztahů v kolektivu tříd. V neposlední řadě umělecké projekty obrozují energii a motivaci pedagogů, vracejí radost a pocit smyslu v jejich práci.
Jak zajistit stabilitu spolupráce škol a umělců a jak přejít od pilotních projektů k permanentní koncepční práci, která pomůže připravit žáky na výzvy budoucnosti? Na tyto otázky chce konference najít odpověď.

Program – Ponec – divadlo pro tanec

9:00 – 12:30 / Tanec
Dopolední blok se zaměří na praxi. Ukáže, jak tanec dokáže obohatit školní vyučování, představí výsledky působení tanečních pedagogů na základních školách v rámci běžného vyučování či v rámci školních projektů. Vystoupí pedagogové základních škol, umělci a umělkyně, zástupci projektu Tanec školám (Tanec Praha) a Škola tančí (Se.S.Ta).

Program – Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR

14:00 – 17:30 / Jak a proč (se) tvořivě učit

Odpolední část Středu zájmu se zaměří na pozitivní dopady uměleckých postupů ve vzdělávání, představí příklady dobré praxe a zamyslí se nad možnostmi udržitelnosti těchto aktivit. Vedle hlavních spíkrů – Marianny Sršňové, ředitelky Společnosti pro kreativitu ve vzdělávání, Jaroslava Anděla pedagoga Anglo-americké univerzity, Michala Brožy, vedoucího informačního centra OSN – vystoupí zástupci vznikající platformy, která sdružuje umělecké subjekty kontinuálně spolupracující se základními a středními školami.

V závěrečné panelové diskusi zasednou zástupci ministerstev kultury a školství, ředitelé škol a odborné veřejnosti.

Moderují: David Tišer a Yvona Kreuzmannová

Organizátoři konference: Institut umění – Divadelní ústav, Vize Tance, Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, o.p.s., Tanec Praha z.ú.

Registrace je již uzavřena, bude možné se registrovat i na místě.