23. 11.

Střed zájmu: Kultura v nové realitě – online konference

Publikováno 19. 11. 2020

Kudy dál? Jak pracovat s novou realitou? Odpovědi bude hledat online konference Střed zájmu: Kultura v nové realitě.

Na konferenci budou na téma budoucnosti kultury v kontextu současných (a možných budoucích) změn diskutovat osobnosti napříč kulturní sférou i vědeckými obory.

Konferenci pořádá Institut umění – Divadelní ústav (IDU) a Kancelář Kreativní Evropa. Za poskytnutou podporu děkujeme Galerii Rudolfinum. Registrovat se můžete zdarma zde.

Pandemie, která vypukla na začátku roku, proměnila svět. Všichni jsme se rázem ocitli v neznámé situaci, která prověřuje vlády, instituce, komunity i jednotlivce. Tato globální zkušenost přináší řadu otázek a stala se i příležitostí k revizi a realizaci změn. Na všech úrovních a ve všech oborech si lidé kladou podobné otázky – kudy dál, jak pracovat s novou realitou, jaký přístup zvolit, jak se připravit a adaptovat na širší a dlouhodobější změny?

Jako zástupci kulturního sektoru, který již prošel a znovu prochází velkým otřesem, si klademe stejné otázky a ptáme se také, jakou roli bude hrát umění a kultura ve světě, který zažívá tak dynamickou proměnu, jak se kulturní organizace adaptují na nové okolnosti a potřeby, jak se promění obsah a jeho distribuce, jak technologie ovlivní tvorbu, její sdílení i vnímání. Bude kreativita hlavním nástrojem adaptace?

Na mezinárodní konferenci přivítáme sociology, filosofy, kulturní profesionály a umělce, kteří budou na tyto zásadní otázky reagovat, a jistě zformulují mnoho dalších. Svět už nebude jako dřív, bereme to jako dobrou zprávu a příležitost.

Program

Registrovat se můžete zdarma zde.

Keynote speakers

Jan Hollan, fyzik a klimatický vědec
Yvonna Gaillyová, environmentalistka, ředitelka institutu Veronica

Moderují: Jana NávratováOndřej Cihlář

Změna společnosti // 1. panel

Ještě vloni jsme se zabývali udržitelností, tím, jak skloubit tržní ekonomiku s nutností snížit její devastující ekologické dopady. Světem hýbaly iniciativy aktivistů, pravidelné protesty veřejnosti před parlamenty a vládními budovami, jedna ekologická konference stíhala druhou. Globalizovaný svět si začal připouštět své reálné ohrožení. V jaké situaci jsme dnes, kdy se rozjetý motor světové ekonomiky založené na spotřebě prudce zbrzdil? Je možné ještě hovořit o udržitelnosti? Dokáže se bohatá společnost vzdát svých privilegií a uskromnit se? Je naše realita na prahu globální společenské transformace, nebo míříme k reálné dystopii?

Hosté
Alice Koubová, filosofka
Anna Kárníková, ředitelka Hnutí DUHA
Jan Bittner, ekonom
Naďa Johanisová, ekologická ekonomka

Audit kultury // 2. panel

Kulturní organizace byly opatřeními v souvislosti s covidem zasaženy jako první a v maximálním rozsahu. Mnohé využily digitální prostředí, kam částečně přesunuly svoje aktivity, a mnohé začaly přemýšlet o svém dalším směřování a poslání. Znamená přehřátá ekonomika i přehřátou kulturu? Nebylo kulturních projektů někdy až příliš? A co kvalita? Jak ji měřit, udržovat, zvyšovat? A jak vnímají současnou situaci kulturní manažeři? Jsou schopni projít auditem, v němž by se prověřily mise jejich organizací? A co znamená současná situace pro donory; pro ty, kteří rozhodují o dotacích a grantech? Co by se mělo v kulturní a umělecké oblasti do budoucna podporovat a za jakých podmínek?

Hosté:
Jan Press, ředitel Moravské galerie v Brně
Yemi, choreograf, kreativní producent JAD Production​
Ivan Buraj, umělecký šéf HaDivadla
Vít Janeček, dokumentarista, esejista a pedagog
Anežka Bartlová, kritička umění

Perspektiva umělců // 3. panel

Profesionálním umělcům přinesla korona krize prostor ke koncentraci a zklidnění. Posílila ale také nejistoty, které byly běžnou součástí jejich života už před krizí. V diskusi se budeme ptát, jak vnímají dynamiku a proměnu paradigmatu dnešního světa? Proměnila koronakrize a klimatická krize jejich témata a inspirace? Co se změnilo v souvislosti s pandemií v jejich tvůrčím procesu a provozu? Má role umělců ve společnosti nějaké nové zadání?

Hosté:
Miřenka Čechová, tanečnice
Apolena Rychlíková, režisérka a novinářka
Adam Borzič, básník, překladatel
Noemi Purkrábková, teoretička, redaktorka, členka uměleckého kolektivu BCAAsystem

Speciální vstupy // 7 min.

Philip Gassmann, Green Filming
David Korecký, kurátor, Galerie Rudolfinum
Luigi Sacco, Cultural Economics, IULM

Registrovat se můžete zdarma zde.

Video pozvánka

Více na http://kulturavnoverealite.idu.cz.

FB událost

Reflexi konference z pera Jany Návratové a Lucie Ševčíkové najdete na webu Kreativního Česka.