8. 12.

Řízení v období krize pro festivaly a živá umění

Publikováno 1. 12. 2020

IDU pořádá online workshop Strategické plánování a řízení v období krize pro festivaly a živá umění pod vedením Dany Hague.

Online workshop, pořádaný v rámci aktivit Akademie IDU, proběhne na platformě Zoom. Připravili jsme pro Vás interaktivní náplň včetně práce v malých skupinkách.

Z důvodu omezené kapacity doporučujeme zajistit si účast co nejdříve, údaje pro platbu účastnického poplatku ve výši 400 Kč Vám zašleme po registraci e-mailem.

Workshop se zabývá strategickým plánováním a řízením v období krize především z pohledu vedoucích pracovníků a nutností nejen zachovat pozitivní pracovní prostředí ve ztížených podmínkách, ale také připravit organizaci na potenciální významné změny v jejich budoucím fungování.

Workshop zahrnuje dvě klíčové perspektivy – jednak interní, ve které se zabývá interní komunikací a celkovou atmosférou v organizaci a jednak externí, která se dotýká spíše dlouhodobého výhledu a hledání potenciálních alternativ financování pro případ omezení veřejných prostředků.

Závěr workshopu je věnován oblasti společenské – jakou úlohu by mohly nebo měly hrát kulturní instituce v dobách, kdy společnost prožívá krizové období a jaké jsou možnosti alespoň částečného zapojen dostupných zdrojů do aktivit nabízejících aspoň krátkodobou duševní úlevu.

Více na webu IDU.