22. 9.

Status umělce a umělkyně – mezinárodní konference

Publikováno 23. 6. 2022

IDU, ve spolupráci s Ministerstvem kultury, vás zve na mezinárodní konferenci Střed zájmu: Status umělce a umělkyně.

Na setkání budou mj. představeny příklady řešení statusu umělců a umělkyň ve vybraných evropských zemích.

Kulturní politika na období 2021–2025 si dává za úkol zabezpečit umělce a umělkyně a rozvoj jejich druhé kariéry a zavazuje se k předložení legislativního návrhu zavádějícího jejich status. Přijetí tohoto zákona se stalo i jedním z cílů Národního plánu obnovy. O statusu se v kulturním sektoru již delší dobu hovoří, nicméně jeho pojetí zatím nemá konkrétní obrysy. Příklady ze zahraničí se můžeme inspirovat při řešení českého modelu. Využijeme zkušeností pracovní skupiny OMC Evropské komise a bilaterálního projektu IDU s Arts Council Norway podpořeného z fondů EEA a Norska.

Statusem umělce chápeme soubor legislativních opatření mířících k ochraně kulturních a uměleckých profesionálů a profesionálek. Tato opatření se mohou týkat sociálního a důchodového zabezpečení, daní, zákoníku práce, autorského práva či odměňování. Jde o společensko-právní rámec, který definuje umělecké profese, podporuje jejich společenskou prestiž a věnuje se rozvoji kariér, ochraňuje svobodu projevu a zabraňuje sociálním či jiným znevýhodněním na trhu práce.

Článek ke konferenci (Jana Návratová a Eva Žáková, IDU)

Kdy a kde: 22. 9. 2022 od 9.30 do 14.00, Konferenční sál Ministerstva kultury – Konírna, Maltézské nám. 1, Praha 1

Registrace

Podrobnosti na webu IDU.

Videozáznam (včetně diskuze)