28. 3.

Společný evropský cloud pro kulturní dědictví – informační den a partnerská burza

Publikováno 15. 3. 2023

Evropská komise pořádá 28. března 2023 online informační den pro zájemce o spolupráci v digitalizaci evropského kulturního dědictví.

Dopoledne zazní informace o otevřených výzvách Společného evropského cloudu pro kulturní dědictví, odpoledne bude prostor vyhrazen pro bilaterální online setkání potenciálních partnerů.

Evropská komise pořádá k novým výzvám ECCCH 28. března 2023 informační den. Během dopoledního online programu od 10 do 12 hodin zazní informace o tématech otevřených pro předkládání návrhů projektů. Možnost předkládat projekty začala 10. ledna, uzávěrka bude 21. září 2023. V roce 2023 pro něj Horizont Evropa –⁠ klastr Kultura, kreativita a inkluzivní společnost vyčlenil dvě výzvy:

  • Společný evropský cloud pro kulturní dědictví, inovační akce HORIZON-CL2-2023-HERITAGE-ECCHI-01-01 s cílem navrhnout, vytvořit a udržovat digitální platformu pro multidisciplinární a mezioborovou spolupráci v rámci ECCCH. Financován bude jeden projekt.
  • Inovativní nástroje pro digitalizaci objektů kulturního dědictví, výzkumná a inovační akce HORIZON-CL2-2023-HERITAGE-ECCHI-01-02 s cílem navrhnout a implementovat inovativní nástroje a metody na digitalizaci viditelných a neviditelných charakteristik objektů kulturního dědictví k začlenění do ECCCH. Financovány budou dva projekty.

Podrobnosti