Soundsgate Workshop

Publikováno 5. 2. 2019

Workshop na téma Skladba hudby k obrazu.

Pořádáme workshop na téma Skladba hudby k obrazu s živou ukázkou. Dále se můžete těšit na několik hostů z filmového průmyslu.

Přihlásit se můžete na E