Uzávěrka 15. 3.

Sommerakademie Paul Klee (Švýcarsko) – výzva na l. 2023/2024

Publikováno 23. 2. 2023

Program Akademie umění v Bernu (HKB) zahrnuje přednášky, semináře a přístup k nejmodernější infrastruktuře a technické podpoře na akademii a také možnosti výuky na HKB.

Kurátorským rámcem programu je Finding our feet. Výzva je pro umělce/kyně, kteří mají zkušenosti s prací s lidmi v krizových situacích v kulturním, aktivistickém nebo vzdělávacím kontextu. Finding our feet je o hledání jistoty v nové nebo měnící se situaci, seznámení se s půdou, na které stojíme a ze které vycházíme.

Termín programu: léto 2023 a 2024 a občas online.

Termín uzávěrky: 15. 3. 2023

Více informací zde.