Školení k segmentaci divadelního publika – výzva k účasti

Publikováno 18. 1. 2019

Dovolujeme si Vás pozvat na školení k segmentaci divadelního publika pro ředitele nebo pracovníky marketingových oddělení, popř. ředitele divadel, které se uskuteční 30. 1. 2019 v Praze. Kapacita školení je omezena. Zbývá posledních 13 míst!

„Segmentace v kontextu rozvoje publika´ se zabývá přístupy k práci s divákem k prohloubení vztahu diváka a kulturní organizace na základě modelů segmentace, které umožňují lepší porozumění jeho potřebám a příčinám jeho kulturní participace.“

Součástí účasti na školení je průzkum informací, které shromažďujete o vašem publiku. Na základě tohoto průzkumu bude připraven přesný obsah školení na míru vašim potřebám a představám.

V případě vašeho zájmu o školení vyplňte prosím dotazník na tomto odkaze: Asset Theatre Audit

Seminář povede Jonathan Goodacre, Senior Consultant z Audience Agency (UK)

Cílem organizace The Audience Agency je pomoci kulturním organizacím zvýšit jejich dosah a význam pomocí sběru a vyhodnocování dat.
www.theaudienceagency.org

Školení proběhne v rámci projektu ASSET (Audience Segmentation System in European Theatres), který byl podpořen z programu Kreativní Evropa.  Hlavním cílem projektu je vyvinout a otestovat metodiku pro výzkum publika a nabídnout ji evropským divadlům a dalším organizacím v oblasti scénických umění. Pomůže jim prohloubit vztah s publikem a zacílit marketingové aktivity podporující rozvoj publika, mj. za pomoci Evropské noci divadel a podobných projektů, které s tímto cílem vznikly. Hlavním koordinátorem projektu je Katedra produkce Divadelní fakulty AMU v Praze. Partnery jsou The Audience Agency (Spojené království), Institut umění – Divadelní ústav (ČR), Narodno sveuciliste Dubrava (Chorvatsko), IG Kultur Österreich (Rakousko), Arts Project Foundation (Bulharsko) a Metropolia University (Finsko).

Mezi konkrétní cíle projektu patří:

  • vyvinout a otestovat prototyp metodologie pro segmentaci publika funkční v kontextu konkrétní partnerské země;
  • proškolit pracovníky divadel a kulturních organizací v Evropě v metodologii segmentace publika a sběru dat;
  • shromáždit a vyhodnotit data o divadelním publiku ve vybraných evropských městech (Praha, Vídeň, Sofie, Helsinky, Záhřeb) a porovnat je s existujícími daty k segmentaci publika (Spojené království);
  • pomoci zapojeným divadlům implementovat výstupy segmentace publika do jejich managementu, produkce, marketingu a komunikace za účelem rozšíření stávajících a oslovení nových skupin diváků;
  • poskytnout mezinárodní příležitosti pro spolupráci mezi divadly v partnerských zemích zapojených do evropské Noci divadel a podobných akcí pro rozvoj publika;
  • podělit se o výstupy z projektu v rámci vzdělávacích aktivit jak v příslušných vysokoškolských oborech, tak v uznávaných sítích pro vzdělávání v oblasti rozvoje publika a napomoci implementovat výstupy z tohoto výzkumu ve veřejných politikách.

Seminář se uskuteční 30. 1. 2019 na DAMU od 10.00 do 17.00, Karlova 26, 110 00 Praha 1.

Seminář je zdarma.

Potvrďte váš zájem do 18. 1. 2019 na E