7. 9.

Setkání ke Strategii rozvoje kultury a kreativních odvětví města Zlína (2023–2028)

Publikováno 4. 8. 2022

Dne 7. 9. 2022 se uskuteční setkání Konzultační skupiny. Zváni jsou všichni, kdo mají zájem. Ve druhé polovině srpna bude zveřejněn odkaz k registraci na setkání.

Kdo spolupracuje na přípravě Strategie?

Strategie rozvoje kultury a kreativních odvětví připravuje statutární město Zlín. Tahounem zpracování je Odbor kultury a památkové péče. Na zpracování analytické i návrhové části strategie se podílí experti z dalších odborů magistrátu i zřizovaných organizací města a kraje. Proces zpracování vedou experti na kulturní plánování ze společnosti ONplan lab.

Díky zapojení aktérů do procesu tvorby strategie bude možné lépe poznat jejich potřeby a nasměrovat městské nástroje podpory pro kulturu, zároveň již v průběhu přípravy strategie vznikne základní platforma pro komunikaci aktérů ve městě, která usnadní budoucí realizaci strategie.

Proč připravujeme Strategii rozvoje kultury?

Město Zlín si uvědomuje, jak je kultura důležitá a chce ji využívat jako nástroj strategického rozvoje. Aby bylo možné kulturu jako strategický nástroj dobře využít, je třeba zmapovat kulturní potenciál města a potřeby místních hráčů kulturního dění. Proto připravujeme Strategii rozvoje kultury a kreativity města Zlína ve spolupráci s kulturními a komunitními aktéry ve městě.

Podrobnosti