Seminář Taneční představení pro mladé publikum v Hamburku

Publikováno 30. 1. 2019

European Dancehouse Network společně s K3 – Zentrum für Choreographie | Tanzplan Hamburg pořádá od 1. do 3. května 2019 seminář pro taneční profesionály na téma práce s mladými diváky.

Seminář je součástí prvního ročníku festivalu pro mladé publikum Explore Dance. Účastníci budou mít možnost shlédnout nová představení určená pro mladé diváky, diskutovat s umělci a choreografy, navštívit tematické přednášky a seznámit se s tanečníky, dramaturgy a dalšími kulturními profesionály. Každý den semináře bude věnovaný dílčímu tématu – v rámci prvního dne dojde k prezentaci nejlepších ukázek práce s mladými diváky z různých evropských zemí, druhý den bude věnovaný otázce oslovení a participace mladého publika a v rámci závěrečného dne budou pracovní skupiny a diskuse.

Více informací o semináři naleznete na stránkách EDN.