Seminář ILUCIDARE v Krakově – výzva pro profesionály v oblasti kulturního dědictví

Publikováno 17. 4. 2019

Mezinárodní kulturní centrum v Krakově (ICC), společně s organizátory projektu ILUCIDARE, pořádají 10. a 11. června 2019 seminář, jenž se zaměří na téma inovace a diplomacie ve vztahu ke kulturnímu dědictví.

Během prvního dne semináře bude utvořena pracovní skupina složená z osmi expertů ze střední a východní Evropy. Následující den proběhne ateliér otevřený dalším čtyřem vybraným účastníkům, v jehož rámci proběhnou diskuse a aktivity založené na metodických výstupech projektu ILUCIDARE. ILUCIDARE je tříletý mezinárodní výzkumný projekt, jehož cílem je rozvoj a podpora inovace a diplomacie prostřednictvím kulturního dědictví.

Semináře se mohou zúčastnit akademici i profesionálové s praktickými zkušenostmi v oblasti kulturního dědictví. Organizátoři semináře nabízí vybraným účastníkům honorář a úhradu nákladů spojených s dopravou a ubytováním.

Vyplněný přihlašovací formulář je nutné odeslat do 30. dubna 2019 na E .

Bližší informace dostupné zde.