14. 2.

Save the Date: Oficiální uvedení Oborové strategie nezávislého tanečního a pohybového umění

Publikováno 25. 1. 2023

Vize tance zve na oficiální uvedení Oborové strategie nezávislého tanečního a pohybového umění v úterý 14. února 2023 od 18 hodin v Divadle MA v Praze.

Dokument Oborová strategie nezávislého tanečního a pohybového umění je výsledkem projektu Vize tance 2021–⁠2022, který si kladl za cíl zmapovat současný stav oboru nezávislého tanečního a pohybového umění v České republice a umožnit zástupcům oboru vydefinovat si strategii a vizi pro své budoucí směřování, minimálně do roku 2030.

Jaká jsou slabá místa a jaké jsou naopak naopak silné stránky oboru  nezávislého tanečního a pohybového umění? Jakým čelí výzvám a jaké jsou příležitosti pro jeho úspěšný rozvoj? To jsou otázky, které si kladla konzultantka Vize tance, Mgr. Blanka Marková, Ph.D., která oborovou strategii zpracovala na základě výstupů ze setkání pracovních skupin, seminářů a kulatých stolů, mezinárodních konferencí a on-line dotazníkového šetření.

K vytvoření dokumentu přispěli členové Vize tance a další přizvaní umělci a odborníci, kteří se účastnili buď daných aktivit a akcí Vize tance, a/nebo v závěru přispěli svými připomínkami k finálnímu textu.

Pojďte se s námi potkat nad výstupy společné práce!

Bezplatná registrace

Pro více informací sledujte https://www.vizetance.org/facebook Vize tance.