SAVE THE DATE: Kongres kulturního managementu a kulturní politiky 2020 v Praze

Publikováno 11. 11. 2019

Hostitelským městem každoročního kongresu kulturního managementu a kulturní politiky ENCATC bude v roce 2020 Praha.

Připojte se ke katedře produkce DAMU a komunitě akademiků, školitelů, výzkumných pracovníků, odborníků, tvůrců politik a umělců s interdisciplinárními zájmy a zapojte se do posilování role kulturního sektoru s důrazem na udržitelnost. Kongres se opět zaměří na průlomové inovace a nejnovější poznatky z výzkumu i praxe z oblasti kulturního managementu, kulturní politiky a vzdělávání v kulturní sféře.

Pro další informace sledujte oficiální web kongresu: https://www.encatccongress.org/

Akce je spoluorganizována sítí ENCATC a Akademií múzických umění v Praze (AMU) za podpory programu Evorpské unie Kreativní Evropa.