Program Středu zájmu: Publikum zveřejněn

Publikováno 24. 10. 2018

Střed zájmu: PUBLIKUM se koná letos již po čtvrté, tentokrát se však tematicky zaměří na oblast kulturního dědictví. Naváže tak na mezinárodní konferenci Focal Point:

Upcycling Cultural Heritage. Své zkušenosti s prací s cílovkou v oblasti památkové péče, knihovnictví nebo vzdělávání představí dvanáct kulturních spolků a organizací z celé České republiky. Přijďte se inspirovat!

Střed zájmu: PUBLIKUM  se koná ve čtvrtek 8. 11. od 18.30 do cca 21 hodin v divadle Archa, Na Poříčí 26, Praha 1.

V průběhu večera uslyšíte následující příspěvky:

 • Knihova Dobříš, Radek Hasák: V knihovně jako doma
 • Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Ivan Bergmann: Jsme kurátory!
 • Mamapapa, Tomáš Žižka: Já Kořen mediator
 • Metodické centrum zahradní kultury, NPÚ Kroměříž, Lenka Křesadlová a Petr Hudec: Zahrada stokrát jinak
 • Muzeum nové generace, Zámek Žďár, Martina Schutová: Vzdělávat prostřednictvím smyslů a emocí
 • Nadační fond 8smička, Marcela Straková: 8smička: Továrna na sukno i zóna pro umění
 • Národní divadlo, Lenka Hubáčková: Národní JINAK
 • Národní filmový archiv, Jonáš Kucharský: Němé filmy s DJ sety
 • Post Bellum, Magdaléna Benešová: Paměť národa a vzdělávání
 • Spolek pro obnovu kostela v Horní Řasnici, Jana Doubková: Naše Betynka – sv. Alžběta Uherská Durynská
 • Státní zámek Vimperk, Lucie Budirská: Jak prezentovat památky před jejich obnovou?
 • Studio Damúza, Tereza Tomášová a Agáta Charvátová: Vyšehrátky – Interaktivní divadelní bojovka

Informace, registrace vstupenky najdete na www.kreativnievropa.cz/prace-s-publikem/stred-zajmu-publikum-kulturniho-dedictvi