6. 12.

Program na Střed zájmu: Moc žen a kultura (6. 12. 2021) zveřejněn

Publikováno 24. 11. 2021

V dopolední části určené odborné veřejnosti se můžete těšit například na debatu o strategiích, která mají na prosazování rovnosti konkrétní kulturní organizace.

Ředitelka Gender studies o. p. s. Helena Skálová ve svém příspěvku shrne, jak to s rovností žen a mužů v Česku v současnosti vypadá. Alice Koubová představí svou studii Etická kultura na uměleckých školách. Případová studie DAMU, která se zabývá otázkami vymezení etiky a bezpečného prostředí na uměleckých školách. V dalším diskusním bloku budou pozvaní hosté mluvit o rovnosti příležitostí pro mladé ženy a mladé muže a kombinování umělecké kariéry a mateřství. Závěrečný panel se zase bude věnovat řízení kulturních organizací v budoucnosti.

Večerní část programu věnujeme dvanácti inspirativním příkladům, které představí vybraní umělci, kulturní profesionálové, vědci. Ti budou hovořit v krátkých příspěvcích na téma ženy v kultuře a ve společnosti. Pozvali jsme hosty různých generací i oblastí.

Podrobný program najdete zde.

Střed zájmu: Moc žen a kultura je akcí, která bude tematizovat rovnost žen a mužů v kulturních oborech a kulturních organizacích. Je rozdělena na dvě části – konferenci pro odbornou kulturní veřejnost od 10.00 do 13.45 a prezentaci inspirativních projektů od 18.00 do 20.00.

Akci pořádá Kancelář Kreativní Evropa a obě části budou živě streamovány.

Registraci na dopolední konferenci (zdarma) a vstupenky na večerní část najdete zde.