27. 4.

Program CreateUp – první focus group (Praha)

Publikováno 27. 4. 2023

Celkovým cílem evropského programu CreateUp je snížit počet nezaměstnaných v kreativních odvětvích a nabídnout účinné strategie pro rozvoj relevantních a vysoce kvalitních dovedností a kompetencí.

Cílovou skupinou tohoto průzkumu jsou kreativní dospělí a podnikatelé v tvůrčích oblastech.
V rámci focus group budeme diskutovat a snažit se definovat kurikulum kreativního dospělého s využitím rámce EntreComp (Rámec podnikatelských kompetencí vyvinutý Společným výzkumným střediskem v roce 2016). Focus groups také navazují na realizovaný sběr dat prostřednictvím dotazníků v prvním kvartálu roku 2023.
Kdy a kde: 27. 4. 2023, 17.30–19.00, Inkubátor Krenovka, Husitská 22, Praha (pro brněnské zájemce: setkání se uskuteční 2. 5. 2023 v KUMSTu od 15.30 do 17.00).

Pro ty, kteří se neregistrovali, učiňte tak na

Na poslední chvíli došli k mnoha zrušeným účastím, neváhejte tedy dorazit a klidně přizvat své kolegy a kohokoli, kdo podniká v umělecké sféře.