Uzávěrka 31. 12.

Prodlužujeme zvýhodněnou registraci na online kurzy filmové výchovy!

Publikováno 8. 12. 2021

Registrujte se do online Kurzu filmové výchovy se 40% slevou na kompletní balík pěti tematických okruhů a dvou akreditovaných webinářů. Zvýhodněná cena platí do 31. 12. 2021.

Kurz filmové výchovy je rozdělen do pěti navzájem provázaných okruhů, ze kterých si můžete vybrat ty, které odpovídají vašemu zaměření a potřebám, nebo jej absolvovat celý. Jednotlivé okruhy přináší základní vhled do dílčích problematik a zájemcům o hlubší studium nabízí také přehled dalších zdrojů. Dohromady tyto okruhy tvoří komplexní celek, po jehož absolvování získáte orientaci v oboru a podporu v tvorbě vašich prvních filmově-výchovných programů. Jednotlivé výukové lekce připravují členové Asociace filmové a audiovizuální výchovy. Jedná se o instituce i jednotlivce zabývající se dlouhodobě touto problematikou.

Pro koho je kurz určen:

Kurz je vhodný pro všechny, kteří se chtějí věnovat filmové výchově v rámci formálního vzdělávání (ZŠ, SŠ, ZUŠ), nebo jako součást volnočasových programů a aktivit (zájmové kroužky, DDM, ale i kina a filmové kluby).

Co je součástí kompletního kurzu:

• Pět tematických okruhů (základy filmové/audiovizuální výchovy, filmová historie a teorie, metodika, praktická tvorba, doplňující mezioborová témata)
• 2 webináře akreditované MŠMT
• ukázky z filmů
• příklady dobré praxe
• tutoriály, metodické listy, pracovní listy
• možnost konzultace zdarma

Harmonogram kurzu:

Kurz bude přístupný od února do prosince 2022. Studovat je možné kdykoliv během roku a ve vlastním tempu.

12. 2. 2022 // 9.00–17.00 // Webinář Základy filmové výchovy I.
23. 4. 2022 // 9.00–17.00 // Webinář Základy filmové výchovy II.

Kompletní balík kurzů nabízíme do 31. 12. 2021 za zvýhodněnou cenu 2 000 Kč.

Více informací a registrační formulář naleznete na stránkách filmvychova.cz/kurzy

Kurzy jsou součástí rozsáhlého dvouletého projektu Posílení oboru filmová/audiovizuální výchova, jenž realizuje Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu v rámci Programu Kultura financovaného z Fondů EHP 2014–2021.