4. 11.

Proč města (ne)vzdělávají uměním? – diskuze

Publikováno 2. 11. 2021

O potřebě umění a kreativity ve vzdělávací strategii měst budou v Knihovně Václava Havla diskutovat politici a zástupci kulturních organizací a škol.

Jak rozvíjet spolupráci kulturní scény a škol ve městech? Jak mohou města a kraje nastavit dlouhodobý systém podpory kreativního učení? A proč tak málo škol využívá široké nabídky kreativního vzdělávání?

Nejen o těchto otázkách se budou 4. 11. 2021 od 19.00 v Knihovně Václava Havla bavit Petr Gazdík, poslanec Parlamentu ČR a kandidát na ministra školství, Vít Šimral, radní hl. města Prahy pro oblast školství, Zuzana Demlová, zástupkyně platformy uMĚNÍM a koordinátorka projektu Jihlava vzdělává kulturou a Ilona Bočinská, ředitelka ZŠ Boženy Němcové v Přerově. Diskuzí provede Tomáš Feřtek, novinář, dramaturg, scénárista a odborný konzultant EDUin.

Debata proběhne naživo i online na facebookových a youtubových profilech Knihovny Václava Havla, platformy uMĚNÍM, festivalu Mladí ladí jazz a dalších.

Vzdělávací ústavy jsou otevřené, většina dětí se do školních lavic vrátila, ale podmínky výuky i chování žáků není stejné jako před pandemií.  Je čas na změny ve vzdělávacím systému, což si uvědomují učitelé, ředitelé, ale také politici na regionální i státní úrovni. Jak využít potenciál bohaté kulturní a umělecké scény pro inovaci výuky na ZŠ, SŠ a ZUŠ? Jak propojit zájmy města, zřizovatele škol, samotných škol a kulturních organizací? Co spolupráce vyžaduje od zapojených stran?

Ze zahraniční praxe i z našich vlastních projektů víme, že umění komplexně rozvíjí člověka. Chceme, aby se stalo integrální, systematicky podporovanou a oceňovanou součástí vzdělávání. Proto jsme se rozhodli přizvat k jednomu stolu politiky,zástupce škol a kreativního sektoru, aby společně probrali podoby možné spolupráce,”říká koordinátorka platformy uMĚNÍM Kateřina Bílková.

Přestože nám pandemie ukázala potřebu improvizace, tedy schopnosti kreativně reagovat na neočekávané události, využití různých podob umění a kreativních přístupů ve vzdělávání je stále přehlížen. Přitom právě kreativita patří k nejžádanějším dovednostem na trhu práce, ve školách pomáhá inkluzi, zájmu dětí o vzdělávání, podporuje well being a zlepšuje komunikaci jak mezi žáky navzájem, tak ve vztahu k pedagogům. Vzdělávání uměním a spolupráce škol s kulturním a uměleckým sektorem je jednou z efektivních cest, jak motivovat k učení žáky i ze sociálně znevýhodněného nebo kulturně odlišného prostředí. V Česku je mnoho škol a měst, které metodiku kreativního vzdělávání využívají (včetně úspěšných projektů ve školách ve vyloučených lokalitách – zkušenosti mj. z projektu Kreativního partnerství nebo programů Mladí ladí dětem). Zastáncům kreativního vzdělávání se ale stále nedaří prosadit systémové změny ve školství, kde by kreativní vzdělávání bylo uznáno jako plnohodnotný přístup.

Platforma uMĚNÍM sdružuje třicet organizací, které prostřednictvím umění a kreativity společně mění české vzdělávání. Členové a partneři uMĚNÍM jsou:Centrum současného umění DOX, Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, Národní galerie Praha, Tanec Praha, ARA ART, Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA, Tanec Praha, UUUL – dětské muzeum,, Kvas – Jihlava vzdělává kulturou,, Nerudný fest (Mladí ladí dětem), Galerie hl.m. Prahy, Designéři dětem, Máš umělecké střevo, Společnost pro elektroakustickou hudbu, Jaroslav Raušer (Institut moderní hudby), Akademie Menart, Free Cinema, Klub mladých diváků, Kunsthalle, Institut umění – Divadelní ústav,Česká hudební rada, UTB Fakulta Multimédií, Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu, Pavla Lukešová (Magistrát města Brna, Oddělení koncepce a rozvoje, Odbor kultury

Odkaz na událost, na kterém proběhne živé vysílání.