15. 3. — 16. 3.

Proběhlo sympozium Heritage for the Future, Science for Heritage: A European Adventure for Research and Innovation

Publikováno 21. 3. 2022

Ve dnech 15. a16. 3. 2022 proběhlo v Paříži, za účasti a podpory francouzského ministerstva kultury,  významné setkání evropských vědeckých pracovníků zabývajících se výzkumem v kulturním dědictví.

Jednání sympozia se z pověření ministra kultury Martina Baxy zúčastnil náměstek pro řízení Sekce kulturního dědictví Vlastislav Ouroda. V závěrečném bloku jednání informoval účastníky o nejvýznamnějších akcích chystaných ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR ve druhém pololetí letošního roku. Kromě Summitu kulturního dědictví 2022, pořádaného evropskou nevládní zastřešující organizací Europa Nostra, zmínil také plánovanou mezinárodní konferenci Národního památkového ústavu, která se bude zabývat aktuálními výzvami současné památkové péče. Připomněl také nejvýznamnější odbornou akci, kterou je Generální konference ICOM. O pořádání této celosvětové trieniální události usilovalo již Československo v roce 1968, avšak konání zabránila invaze Sovětského svazu a následná okupace země. Také letošní generální konference se nevyhnutelně bude konat ve stínu tragických událostí vyvolaných útokem Ruské federace na Ukrajinské obyvatelstvo i kulturní dědictví této země.

Tiskové oddělení MK ČR