Proběhl seminář Veřejná kulturní instituce – modernizace správy a financování kulturních institucí

Publikováno 30. 1. 2023

Ve čtvrtek 19. ledna 2023 proběhl pod záštitou poslankyně Jarmily Levko a za účasti ministra kultury ČR Martina Baxy v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR seminář Veřejná kulturní instituce – modernizace správy a financování kulturních institucí.

Předseda Asociace profesionálních divadel a ředitel Městského divadla Brno Stanislav Moša shrnul v úvodu dosavadní kroky v přípravě nového zákona. Kulturní sektor se od 90. let potýká s problémy nedokončené transformace. Po roce 1989 většina divadel přešla na městské samosprávy a po vzniku krajů nedošlo k finanční kooperaci na jejich fungování. Oblast kultury zaznamenává v celé Evropské unii nejdynamičtější růst a je klíčová pro utváření kreativního společenského prostředí, které je schopno vytvářet následně i vysokou přidanou hodnotu v hospodářské oblasti. V České republice je však jeho efektivní řízení a vytváření podmínek pro jeho rozvoj státem dlouhodobě podceňováno.

Celý příspěvek, publikovaný na webu Pomozsvemudivadlu.cz, najdete zde.