Přihlaste váš film do trhu East Silver 2019

Publikováno 2. 4. 2019

East Silver, největší mezinárodně uznávaný dokumentární trh celovečerních a televizních dokumentárních filmů střední a východní Evropy, přijímá přihlášky filmů.

Patříte mezi tvůrce autorských dokumentů ze střední a východní Evropy a potřebujete pomoci s jejich propagací? Chtěli byste zvýšit šance na mezinárodní distribuci vašeho filmu? Máte dokončený autorský snímek, ale nemáte čas ho přihlašovat na světové filmové festivaly? Přihlaste jej do trhu East Silver: https://dokweb.net/aktivity/east-silver/2019/o-projektu

16. ročník trhu East Silver se bude konat během 23. Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava, 24.–29. října 2019. Přihláška je platná i pro předvýběr 23. MFDF Ji.hlava 2019 (www.ji-hlava.cz).

Uzávěrka filmů dokončených v roce 2019: 31. května 2019
Uzávěrka pro projekty v hrubém střihu: 31. července 2019

Přihlásit se mohou dokumentární filmy dokončené po 1. září 2018, které nebyly dosud přihlášeny na trh East Silver nebo MFDF Ji.hlava. Přihlášku naleznete online na www.entryform-jidff-es.net/es/

Pokud jste v elektronické přihlášce neuvedli online odkaz na váš film, zašlete prosím 2 DVD kopie filmu v anglické verzi nebo s anglickými titulky a případně další materiály k filmu na adresu: Institut dokumentárního filmu/East Silver, Štěpánská 14, 110 00 Praha 1.

O EAST SILVER
Hlavním cílem trhu East Silver je podporovat a propagovat kvalitní dokumentární tvorbu z oblasti střední a východní Evropy. Do trhu je každoročně zařazeno přes 300 nejnovějších dokumentárních titulů festivalového i televizního formátu z více než 29 zemí.

East Silver Karavana
Mezi klíčové celoroční aktivity trhu East Silver patří zejména East Silver Karavana. Pod tímto názvem East Silver celoročně prezentuje výběr východoevropských dokumentárních filmů na nejvýznamnějších mezinárodních filmových festivalech a trzích a napomáhá tak jejich festivalové distribuci.

Online databáze East Silver
Pro lepší orientaci filmových profesionálů na poli východoevropského dokumentárního filmu disponuje East Silver rozsáhlou databází dokončených filmů přístupné online na stránkách www.eastsilver.net.

Online streaming titulů trhu East Silver i po skončení trhu
Filmy zařazené do trhu jsou po dobu jednoho roku k dispozici i v online videotéce přístupné festivalovým dramaturgům, distributorům, zástupcům televizí a dalším filmovým profesionálům z celého světa na streaming.eastsilver.net.

Cena Silver Eye 2019
Cena Silver Eye je udělována za nejlepší krátký a celovečerní dokumentární film trhu v každé kategorii. Všechny vítězné filmy získají peněžní cenu 2 500 EUR. O cenách rozhoduje mezinárodní porota složená z filmových profesionálů.  Kromě peněžní ceny jsou nominované filmy podpořeny i celoročním festivalovým servisem East Silver Karavana.