Přihlaste se do Školy základů činoherní režie (2022–2024)

Publikováno 21. 1. 2022

Amatérská divadelní asociace otevírá další běh dvouleté Školy základů činoherní režie (2022–2024). Odpovídá tak na potřebu divadelníků vzdělávat se systematicky, do hloubky a v souvislostech.

Škola, jak je patrné z následujícího popisu a vyučovaných oborů, není určena jenom režisérům, ale i ostatním zájemcům o vzdělávání na poli činoherního divadla. Absolvováním školy by měl každý účastník získat nezbytné penzum informací i praktických dovedností pro samostatnou přípravu a realizaci inscenace.

Odborná garance

Odbornými garanty jsou opět Petra Richter Kohutová a Jaroslav Kodeš, přednášejícími profesionální umělci a pedagogové, jimž budou podle potřeby asistovat absolventi minulých úspěšných dvou běhů tzv. „školičky“.

Termíny

Nový běh školičky bude realizován od září 2022 do června 2024, tedy dva školní roky. V každém ročníku se uskuteční 10 seminářů. Jedno setkání představuje cca 20 učebních hodin. Začátek, pokud nebude dohodnuto jinak, proběhne v pátek v 18.00 hod., konec v neděli ve 13 hod. Setkávání probíhá hlavně v Nučicích (okres Praha-západ) v budově Lidového domu, také na přehlídkách (FEMAD Poděbrady, Děčínská brána…).

Předměty

Hlavním předmětem je dramaturgicko-režijní příprava inscenace, k tomu se pak váží doplňující předměty. Dějiny divadla, Základy dramaturgie, Základní režijní postupy, Jevištní řeč, Pohybová příprava herce, Světlo a zvuk, Scénografie, Kostým v inscenaci, Líčení atd. Hlavní předmět i doplňkové řemeslné dovednosti budou vyučovány jak formou přednášek, tak především praktických cvičení se zadanými domácími úkoly. S tím související a nezbytná schopnost reflektovat viděné bude rozvíjena průběžně. Zejména prostřednictvím návštěvy krajské postupové přehlídky, ale i inscenací viděných v rámci víkendových setkání v Nučicích.

Více informací naleznete na oficiálních stránkách Asociace | Facebooku ADA či na portálu Divadelník.cz