Přihlášky na European Young Heritage Professionals Forum

Publikováno 20. 3. 2019

UNESCO pořádá ve spolupráci s Evropskou unií European Young Heritage Professionals Forum, které bude probíhat ve dnech 20.–24. 5. 2019 v Zadaru (Chorvatsko). Cílem této pětidenní akce je posílení mezikulturního vzdělávání a sdílení zkušeností.

Na fóru promluví až 30 mladých odborníků, z nichž každý bude reprezentovat jeden členský stát EU.

Přihlášky na European Young Heritage Professionals Forum je možné zasílat do 28. 3. 2019. Přihlášky se podávají pomocí online formuláře společně se životopisem a doporučujícím dopisem (např. od univerzitního profesora nebo nadřízeného).

Formulář naleznete zde.

Kompletní informace včetně veškerých podmínek pro zájemce naleznete zde.