1. 3.

Přichází modernistická revoluce? – diskuze

Publikováno 21. 2. 2022

Srdečne vás pozývame na diskusiu Seminartu, ktorá prebehne 1. 3. 2022 v Čitárni Filozofickej fakulty v Brne.

Prvá diskusia Mrg. Veroniky Halamovej cyklu SeminArt v jarnom semestri 2022 bude venovaná otázkam postavenia modernistov na Semináři Dějin umění FF MU a ich budúcnosti.

Diskusie sa zúčastní Mgr. Marta Filipová, Ph.D. ako jedna z hlavných osôb zakladajúcich nové Centrum pro moderní umění a teorii a prof. PhDr. Ladislav Kesner, Ph.D., ktorý je jednou zo “stálic” moderného a súčasného umenia na Semináři Dějin umění.

Diskusný večer sa ponesie v atmosfére vízií, čo môže nové centrum ponúknuť študentom, aký je súčasný stav pôsobenia modernistov na našom seminári a ako sa líši od pôsobenia predošlého.

FB