23. 9. — 24. 9.

Prezentace dějin v malých muzeích – odborný seminář

Publikováno 12. 2. 2020

Prezentace dějin v muzeích ať už formou výstavy, expozice, publikační činnosti nebo edukačního programu představuje velkou otázku pro všechny muzejní pracovníky.

Nutností je zohledňovat odbornou stránku muzeí, které jako svou devizu využívají sbírkové fondy, ale také veřejnost, pro kterou jsou tyto prezentace primárně připravované. V mnohých případech mají dějiny pro muzejní publikum již od počátku pejorativně negativní odstín, vycházející ze vzdělávacího systému, kde z důvodu zhuštění informací převládá faktograficko-popisný diskurs. Krom těchto limitací se objevují i další překážky ve formě finančního a personálního podhodnocení muzeí. Větší bariéry v možnostech prezentace se vyskytují u malých vlastivědných, městských muzeí a památníků, avšak netýká se to jenom jich.

Odborný seminář Prezentace dějin v malých muzeích chce nejen propojit muzejní instituce, ale také představit pozitivní příklady prezentace dějin v malých muzeích. Důležitá je teoretická i praktická rovina prezentace dějin, jejíž podobu ovlivňují nejen muzejní historici, ale také další odborní pracovníci zaměřující se na komunikaci s návštěvníkem muzea.

Kdy a kde: 7. a 8. dubna 2020 v prostorách Komunitního centra aktivního života velký sál, Nádražní 661, Blatná (pozn. redakce Culturenetu: datum konání semináře bylo posunuto na 23. a 24. září t. r.)

Vstup je bezplatný.

Účastníci se musí registrovat prostřednictvím online formuláře.

Pořádají: Centrum kultury a vzdělávání Blatná, Městské muzeum Blatná a Komise muzejních historiků AMG.

Více na https://www.ckvb.cz/muzeum/seminar/.