20. 4.

Pražské kulturní fórum 2023 – Kultura je investice

Publikováno 9. 3. 2023

Je tu 3. ročník Pražského kulturního fóra – jediné kulturní, a navíc mezioborové konference, na které byste neměli chybět! Letos s tématem a leitmotivem: KULTURA JE INVESTICE.

Kultura a kulturní a kreativní odvětví jsou budoucností evropského kontinentu: mají jedinečný mezioborový inovační potenciál, podporují sociální soudržnost v řadě oblastí, mají významně pozitivní vliv na duševní i fyzické zdraví a celkový wellbeing člověka i společnosti, nabízí nové principy designu a procesů.

A právě v roce 2023, kdy jsme vystaveni řadě krizí a nejistot, bychom kultuře měli věnovat zvýšenou pozornost a investovat do ní. Souhlasíte? Potom za námi doražte na Pražské kulturní fórum! Na pozitivní vliv kultury se podíváme s předními českými odborníky a zahraničními hosty optikou programových bloků: Wellbeing, Economy, Environment.

Kdy: 20. dubna 2023
Registrace zdarma: http://bit.ly/3YbaeOY
Kultura a kulturní a kreativní odvětví jsou budoucností evropského kontinentu a mají jedinečný inovační i investiční potenciál.
→ Může ale kultura ovlivnit i celkový wellbeing člověka a společnosti? Je možné, aby kultura měla vliv i na duševní a fyzické zdraví?
→ Jakým způsobem může kultura být hnací silou hospodářského růstu a rozvoje? A jakými systémovými nástroji tomuto budoucímu směřování evropské ekonomiky nejlépe pomoci v České republice?
→ Může kultura přispět ke změně uvažování o prostředí, ve kterém žijeme?
Odpovědi budeme hledat na PRAŽSKÉ KULTURNÍ FÓRUM 2023: Kultura je investice #PKF23. Na pozitivní vliv kultury se podíváme s předními českými odborníky a zahraničními hosty optikou programových bloků: Wellbeing, Economy, Environment.
→ Zajímá vás více? Vše důležité najdete tady: bit.ly/3y23ZCI
Tak neváhejte s registrací a chyťte si své místo co nejdříve! Pražské kulturní fórum je pro kulturní odborníky, aktéry i nadšence.

Program

9.00–9.45 // přivítání, úvodní slovo

1. programový blok

Kultura je investice: Wellbeing
Moderuje: Hana Slívová
10.00–12.00

V posledních dekádách můžeme sledovat významný nárůst ve výzkumu pozitivních dopadů kultury a kulturních a kreativních odvětví na duševní i fyzické zdraví a celkový wellbeing člověka i společnosti. Jmenovat lze duševní pohodu, redukci stresu, sociální vazby, zvýšení kognitivních funkcí, sebevyjádření, zvýšenou fyzickou aktivitu či snížení pocitu samoty a izolace. Téma duševního zdraví je pak vzhledem k významným globálním krizím posledních několika let právem a čím dál více ve středu pozornosti.

12.00–13.00 // oběd

2. programový blok

Kultura je investice: Economy
Moderuje: Mário Kubaš
13.00–15.00

Kulturní a kreativní odvětví (KKO) jsou budoucností evropské ekonomiky. Mají jedinečný mezioborový inovační potenciál, pomáhají ostatním sektorům nastartovat a zvládat změnu, ukazují naši rozmanitost po celém světě, podporují sociální soudržnost v řadě oblastí jako jsou architektura, kulturní dědictví, design, móda, film, hudba, vydavatelství, scénická umění nebo videohry.

15.00–15.30 // přestávka

3. programový blok

Kultura je investice: Environment
Moderuje: Petr Prokop
15.30–17.30

Kultura a kulturní a kreativní odvětví jsou evropskou cestou ke změně způsobu myšlení. Nabízí nové principy designu a procesů, podporují zapojování komunit do projektů, posilují vztahy k místům, kde žijeme, edukují veřejnost, vytváří partnerství či posilují povědomí o nejrůznějších palčivých otázkách dneška