29. 6.

Posilování kapacit oborových a zastřešujících asociací, sítí a platforem – webinář

Publikováno 10. 6. 2021

Program Kultura: Výzva k účasti na semináři pro hledání partnerů z donorských zemí v rámci Výzvy Fondů EHP a Norska CB2 Posilování kapacit oborových a zastřešujících asociací, sítí a platforem.

Pokud jste oborová asociace, síť či platforma a hledáte partnera z donorských zemí pro podání projektu nabízíme vám ožnost prezentovat svůj záměr projektu.

Kdy: 29. 6. 2021 od 10 hodin online na platformě ZOOM

Pokud máte zájem, přihlaste se prostřednictvím formuláře v angličtině s uvedením názvu vašeho subjektu, oborem, ve kterém působíte a stručným záměrem projektu, a to nejpozději v termínu do 20. 6. 2021.

Vámi zastupovaný subjekt a návrh projektového záměru budete mít možnost představit v příspěvku v délce cca 5 minut v angličtině. Záznam prezentace bude následně k dispozici online.