Podívejte se na záznam z videokonference Dny bezpečnosti v kultuře

Publikováno 17. 12. 2021

Národní zemědělské muzeum uspořádalo ve dnech 14. a 15. 12. 2021 videokonferenci Dny bezpečnosti v kultuře. Videokonference s moderovaným virtuálním studiem byla určená všem kulturním institucím v České republice.

Setkání bylo rozčleněno do jednotlivých bloků:

Bezpečnostní analýzy a posuzování

Blok reaguje na skutečnost, že řada kulturních institucí prošla různými formami bezpečnostního posuzování, přesto řada z nich nedokáže výstupy a nálezy správně pochopit a zejména využít. Klíčové budou otázky bezpečnostního kontextu, nesouběžnosti procesů, vnitřního dluhu bezpečnosti, nejčastějších, nejpodceňovanějších a nejsložitějších zranitelností. Proliferace sociálně patologických jevů, radikalizace. Reaktivní opatření ve vztahu k bezpečnostním nálezům. Základní rámec ochrany měkkého cíle, metodiky auditu a místo zdravého rozumu v bezpečnostním posuzování.

Bude prezentován pohled útočníka jako metoda zkoumání zabezpečení.

Bezpečnostní plánování

Bezpečnostní plány jsou nezbytné nejen pro budování a rozvoj stavu bezpečnosti, ale také například pro schopnost organizace spolupracovat s jednotkami IZS v případě bezpečnostní události.  Prezentace zahrnou celou vertikálu bezpečnostního plánování, od strategie po taktické nebo zásahové karty. Součástí této části také budou ukázky konkrétních plánovacích dokumentů a výklad nebo diskuse nad jejich významem a know-how jejich použití.

Řešení a nástroje

Další blok konference přinese ukázky špičkových řešení pro sektor kultury. Uchazeči o prezentace projdou sítem výběru programového výboru. Úvodní slovo bloku přinese informace k řízení životního cyklu bezpečnostních technologií.

Sdílení úsilí a know how v oblasti bezpečnosti

V závěru prezentace nabídneme všem dalším spolupráci a sdílení know-how pro ochranu života a zdraví návštěvníků kulturních institucí a akcí.