Peníze, nebo život / O etice financování umění – diskuze

Publikováno 19. 9. 2019

Zahraniční diskuze o „špinavých“ a „čistých“ penězích se pomalu přesouvají také do České republiky, kde donedávna podobný rozměr institucionální kritiky chyběl. I na současné české umělecké scéně ovšem figurují donoři, jejichž podnikání vyvolává etické otázky.

Zahraniční diskuze o „špinavých“ a „čistých“ penězích se pomalu přesouvají také do České republiky, kde donedávna podobný rozměr institucionální kritiky chyběl. I na současné české umělecké scéně ovšem figurují donoři, jejichž podnikání vyvolává etické otázky.

Jaké jsou hranice financování umění?
A jaké názory zaznívají v rámci umělecké scény?
Je možné vytvářet adekvátní formy spolupráce nebo je třeba některé formy finanční podpory umění odmítat? Kde je hranice mezi jednáním jednotlivce a kde začíná systémový problém?

Na podobné otázky bychom se chtěli ptát formou společné diskuze či kolektivního pléna, které je otevřené všem, kdo se těmito tématy zabývají.

V úvodu vystoupí jednotliví řečníci a řečnice (Marek Pokorný, Karina Kottová, Petr Dub, Jiří Ptáček, Martina Smutná, Tomáš Vaněk, Václav Drozd, Miloš Vojtěchovský, Hana Janečková, Adéla Součková, Anna Hulačová) s krátkými příspěvky a poté bude následovat diskuze mezi všemi zúčastněnými i přihlížejícími, která bude moderována publicistou Jakubem Ortem.

Diskuze proběhne v rámci Týdne pro klima (20.–27. 9. 2019), což není náhoda, protože právě v souvislosti s měnícím se globálním klimatem je třeba přehodnotit měřítka a hodnoty, podle kterých funguje podpora a zprostředkování výtvarného umění. Horizont klimatické katastrofy před nás klade naléhavé požadavky na změnu chování, mezi něž patří například odklon od fosilního průmyslu nebo důraz na principy péče a vzájemnosti.

Diskuze se odehraje 23. 9. 2019 od 19h v Galerii Kurzor (NCSU).

Akci organizují platformy Artalk.cz a Artyčok.TV, vznikla z popudu sítě Feministických uměleckých institucí a v koprodukci s Centrem pro současné umění Praha (CSU).