Pedagogický seminář 2020 – open call

Publikováno 14. 10. 2019

Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA, z.s. vypisuje otevřenou výzvu pro všechny pedagogy se zájmem o další rozvoj svých kompetencí a poznávání nových metod a přístupů k výuce. Vítáni jsou i taneční interpreti a choreografové. Seminář je akreditován MŠMT ČR.

Již tradičně na jaře pořádá Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA pedagogický seminář, který sleduje cíl obohatit know-how pedagogů díky užití know-how choreografů.

Během semináře dochází ke sdílení nástrojů pro analýzu a k porovnávání různých pedagogických přístupů, systémů a filozofií.

Seminář povedou Anna Sedláčková (SK/CZ) a Jean-Christophe Paré (FR).

K lektorování jsme znovu oslovili tuto dvojici, protože z reakcí účastníků z předchozího ročníku vyplynulo, že setkání s těmito lektory bylo velice přínosné: Přestože jsou přístupy obou lektorů poměrně odlišné – Anna Sedláčková pracuje s materiálností těla a objektivizací pohybu, kdežto Jean-Christophe Paré vychází ze studia sémiotiky, využívá strukturalistické metody a konceptuální rámce – tak jsou jejich pedagogické postupy komplementární. Oba lektoři ve své práci jasně demonstrovali způsoby, kdy pohybový materiál vzniká radostně a intuitivně ze zkoumání fyzikálních veličin a strukturálních vztahů oproti v českém prostředí často raženému přístupu, kdy je „vznik tance“ motivován vnějšími podněty (předobraz, emoční stav, představa, textová nebo hudební předloha a jiné narativní způsoby).

Více v článku na našem blogu: http://blog.se-s-ta.cz/?clanek=98-pedagogicky-seminar-

Seminář je koncipován tak, aby přinesl loňským účastníkům další podněty, ale pro nově příchozí nebyla předchozí účast podmínkou.

Zpětná vazba účastníků:
„Semináře pod vedením SE.S.TA jsou pro mne vždy přínosem a vyznačují se vysokou kvalitou. Zajímám se o přesahy tance do sociální sféry, tedy i do sféry školství. Většinu věcí, které jsme si na semináři vyzkoušeli mohu rovnou využít ve své pedagogické praxi.“

„Velice oceňuji nehodnotící přístup lektorů k účastníkům a vytváření podpůrné atmosféry i bohatých situací pro tvorbu a uplatnění pohybu. Je skvělé, že jsme mohli vidět a vyzkoušet si dva různé přístupy Anny Sedlačkové a Jeana-Christophe Paré. Přestože byl seminář opravdu plný podnětů a informací, tak si je dobře pamatuji, protože všechno dávalo smysl od začátku do konce.“

Anna Sedláčková
Slovenská tanečnice, pedagožka a choreografka. Vyučuje na bratislavské VŠMU současné taneční techniky a studuje na The School for Body Mind Centering (BMC) v USA. Založila pohybové studio Dvorana a spoluzakládala Asociáciu súčasného tanca. Pro svou skupinu AS Project vytvořila řadu představení: např. BMExpress, Ako sme sa zmizli, Bratislavské tangá. Pracovala na mnoha mezinárodních tanečních projektech na Slovensku, v USA a v Holandsku. Specializuje se na aplikaci BMC pro rozvoj malých dětí, založila a řídí asociaci Babyfit a zároveň také vyučuje na bratislavské VŠMU. SE.S.TA ji zve pravidelně do Prahy, aby zde, v posledních letech v úzké spolupráci se Sophie Billy, vedla pedagogické stáže zaměřené na taneční výuku malých dětí.

Jean-Christophe Paré
Má bohaté praktické umělecké zkušenosti prvního tanečníka pařížské Opery, interpreta a choreografa současných experimentálních děl, zároveň̌ má teoretické znalosti pedagogiky a výzkumu funkční analýzy pohybu. Působil jako generální inspektor pro taneční obor francouzského ministerstva kultury, pedagog na univerzitách a v současnosti je ředitelem Státní konzervatoře v Paříži, což mu umožňuje velké znalosti tanečního prostředí a jeho směřování. Jeho velkým talentem je schopnost vnášet do kreativního procesu filozofický pohled. Jean-Christophe poskytuje přesné a zároveň různorodé údaje, citlivě přizpůsobené specifickému osobnímu výzkumu. Se SE.S.TA spolupracuje již od roku 1999 a od té doby dává k dispozici své umělecké i intelektuální kapacity pro vysoce kvalitní pedagogický rozvoj tance v České republice.

Seminář probíhá ve dvou fázích
1. Ateliéry zkoumání a realizace s hosty a tanečními pedagogy: rozcvičení, workshopy, semináře, praktické aplikace ve výuce, konfrontace zkušeností.
2. Zakončení formou kulatého stolu – veřejné diskuse: představení práce a aktivit z dílny, širší diskuse k tématu.

Více o semináři se dozvíte z našeho videa: https://www.youtube.com/watch?v=eLu3lFYJdoc&t=2s

PEDAGOGICKÝ SEMINÁŘ
Termín: 7.–9. března 2020
Místo: HAMU, Praha 1

CENA SEMINÁŘE PŘI PŘIHLÁŠENÍ A PLATBĚ DO 31. 12. 2019
Základní: 2 200 Kč
Studenti: 1 100 Kč (50 % sleva)
Studenti a pedagogové HAMU: 200 Kč

CENA SEMINÁŘE PŘI PŘIHLÁŠENÍ A PLATBĚ V LEDNU 2020
Základní: 2 800 Kč
Studenti: 1 400 Kč (50 % sleva)
Studenti a pedagogové HAMU: 200 Kč

Více informací na www.se-s-ta.cz
Přihlášky zasílejte pomocí online formuláře na www.se-s-ta.cz nejpozději do 31. ledna 2020.

Kontakt: Zuzana Demlová, E