21. 4. — 25. 4.

Pedagogické setkání v muzeu NaFilM

Publikováno 21. 3. 2023

Diskuze o současnosti a budoucnosti filmové edukace, které předchází komentovaná prohlídka dosavadní i připravované expozice Národního filmového muzea NaFilM.

Kdy: 21. 4. od 15.00 a 25. 4. 2023 od 17.00

Kde: Národní filmové muzeum NaFilM, Mozarteum, Jungmannova 748/30, Praha 1, vchod z Františkánské zahrady od Jungmannova náměstí

Pro koho: Pro vyučující základních a středních škol se zájmem o zapojení filmu do výuky

Během přibližně 90minutového programu vám stručně představíme edukační využití naší interaktivní expozice a také možnosti jejího propojení s různými předměty a průřezovými tématy. Provedeme vás také novou částí muzea, která zatím není otevřena veřejnosti, a nabízíme vám tak exkluzivní příležitost nahlédnout do zákulisí jejích příprav. Akce je relevantní například pro vyučující literatury, fyziky, dějin umění, výtvarné a hudební výchovy či dějepisu, ale je otevřena i zájemcům a zájemkyním z dalších oblastí pedagogické či lektorské činnosti.

Na závěr setkání bychom se s vámi rádi potkali nad kávou a drobným občerstvením a probrali vaše možnosti, potřeby i podněty týkající se funkčního propojování výuky s naší nabídkou filmové edukace. Zajímá nás především, co může být z pohledu vyučujících motivací pro využívání edukačních možností našeho muzea a v čem bychom vám mohli vyjít vstříc či poradit. Diskuzi je možné vztáhnout také k aktuálně probíhající revizi Rámcových vzdělávacích plánů.

Vstup volný.

Přihlásit se můžete do 14. 4. 2023 prostřednictvím e-mailu na .