Pardubice: Nový formát Kulturního fóra se osvědčil

Publikováno 30. 6. 2022

Podpora talentů či rozvoj kulturních a kreativních odvětví, přesně na tato témata byl zaměřen čtvrtý ročník Kulturního fóra, který hostilo Divadlo 29. Setkání se tentokrát uskutečnilo v nové podobě a účastníkům umožnilo podělit se o své zkušenosti a sdílet informace.

Čtvrtý ročník radnice připravila v novém čase a pozměněném formátu. Z odpoledne se setkání přesunulo do dopoledních hodin a jednotliví účastníci debatovali prostřednictvím panelové diskuze. Takto zvolený formát radnice vybrala zejména proto, aby podpořila debatu o konkrétních tématech, která považuje za důležitá.

„Subjektům, které na tomto poli působí, chceme touto cestou umožnit, aby mohly sdílet své zkušenosti, načerpat nové informace a navázat nové kontakty. Prostřednictvím fóra navíc můžeme snáze definovat různé nedostatky, hrozby či příležitosti, zpětná vazba ze strany jednotlivých aktérů je pro nás velmi důležitá, jelikož právě na jejím základě jsme schopni co nejefektivněji aktualizovat Strategii pro kulturu a kreativitu. I z toho důvodu byli do jednotlivých panelů vybráni odborníci na daná témata, kteří působí v Pardubicích, aby diskuze o dané problematice měla skutečně reálný základ, který respektuje možnosti, podmínky a příležitosti města,“ informuje náměstek primátora zodpovědný za oblast kultury Jan Mazuch.

Pardubice se v letošním ročníku zaměřily na témata podpory talentu a rozvoje kulturních a kreativních odvětví, která jsou v současnosti řešena na národní úrovni.

„Rádi bychom těmto tématům věnovali více pozornosti také v rámci Strategie pro kulturu a kreativitu. Mezi hosty panelové diskuze nechyběl například ředitel regionální kanceláře CzechInvest pro Pardubický kraj Tomáš Vlasák, který na setkání prezentoval hned několik nových příležitostí, jež mohou pomoci v rozvoji studentů či absolventů kreativních oborů.

Dalším účastníkem byl Petr Korunka, který vyučuje počítačovou grafiku na Střední škole cestovního ruchu a grafického designu v Pardubicích a který zde mohl načerpat důležité poznatky a tipy pro svou praxi. A přesně takováto propojení jsou smyslem těchto každoročních setkání,“ dodává náměstek Mazuch s tím, že na základě zpětné vazby, která v rámci letošního fóra zazněla, by se Pardubice měly zaměřit na nedostatek prostor pro tvorbu městem nezřizovaných kulturních organizací, které nedisponují vlastními ateliéry či zkušebnami.

Videozáznamy z panelové diskuze je možné zhlédnout ZDEZDE.