Památková péče ve 21. století – mezinárodní konference

Publikováno 31. 10. 2019

Konference je věnována ohlédnutí za posledními třiceti lety památkové péče v České republice a jejímu směřování do budoucna. Bude mít dva bloky – dopolední a odpolední.

Dopolední přiblíží téma Zahraniční zkušenost a reflexe české památkové péče a odpolední Budoucnost památkové péče, její výzvy a směřování.

V dopolední části po úvodním slovu generální ředitelky NPÚ zazní příspěvky týkající se vývoje a dosavadní praxe památkové péče v okolních státech. Pozvání přijali zástupci Slovenska, Maďarska, Polska a Německa. Tento blok bude ukončen příspěvkem na témě Vývoj památkové péče v ČR a její východiska pro budoucnost.

Odpolední blok zahájí zástupce ministerstva kultury s příspěvkem Vize české památkové péče v kontextu legislativy a současné společenské situace.  Následovávat budou příspěvky odrážející témata jako Rozumný udržitelný rozvoj měst v kontextu památkové péče, Zkušenosti památkáře z praxe a jeho očekávání pro budoucnost, Klimatické změny a jejich dopady na památkovou péči v budoucnu, Potenciál kulturního dědictví pro budoucí rozvoj společnosti. V tomto bloku bude dán prostor i shrnutí obou anket reflektujících aktuální otázky vnější a vnitřní problematiky Národního památkového ústavu. Celodenní konferenci uzavře panelová diskuze.

Mezi pozvanými hosty ze zahraničí vystoupí např. prof. Elizabeth Brabec (University of Massachusetts), prof. Dr. Thomas Drachenberg (Zemský úřad památkové péče Brandenbursko) či Dr. Tamás Fejérdy (ICOMOS Maďarsko).

Pro účastníky konference budou připraveny tematicky zaměřené exkurze.

  • Termín: 10.–11. prosince 2019
  • Místo konání: Brožíkův sál, Staroměstská radnice, Praha 1