23. 3.

Ostrava se zapojí do celorepublikové diskuze o překračování hranic na vysokých (uměleckých) školách

Publikováno 21. 3. 2022

Ve středu 23. března 2022 od 11 do 18 hodin se v městské galerii PLATO Ostrava uskuteční celodenní program na téma diskriminace studentů/ek, zneužívání moci ze strany pedagogů/žek a nedobrovolného překračování hranic na českých vysokých (uměleckých) školách.

Ostrava tak navazuje na diskuze, které se konaly na pražské DAMU a AVU nebo brněnské JAMU a FaVU ČVUT.

Program nazvaný „Když mluví, slyším revoluci“ je rozdělený do dvou částí. Diskuzní moderovaný blok za účasti studentek a absolventek vysokých uměleckých škol z celé ČR a přednáškový blok se socioložkou Lucií Jarkovskou a filozofkou Alicí Koubovou.

Akce vznikla z iniciativy studentek a absolventek ostravské Fakulty umění ve spolupráci se studentkami českých uměleckých vysokých škol, Fakultou umění Ostravské univerzity a PLATO.

Program je otevřen i široké veřejnosti.

Podrobný harmonogram