30. 9.

On-line konference o literárním překladu

Publikováno 22. 9. 2022

U příležitosti Mezinárodního dne překladu a v rámci předsednictví ČR Evropské unii pořádá České literární centrum on-line konferenci, která má poskytnout českým a zahraničním literárním překladatelům inspiraci a představit jim příklady dobré praxe ze zahraničí.

Jádro konference spočívá ve dvou diskuzních blocích: v prvním z nich představíme překladatele v roli literárních prostředníků a možné fúze mezi překladatelskou profesí a jinými profesemi; druhý se bude věnovat překladatelským sdružením jako platformám pro profesní sdílení i boj za spravedlivé podmínky.

Podrobnosti