15. 6.

Od myšlenky k architektuře – workshop

Publikováno 18. 5. 2023

Srdečně vás zveme k účasti na architektonickém workshopu s názvem Od myšlenky k architektuře pořádaný Seminářem dějin umění FF MU pod odbornou záštitou prof. Jiřího Kroupy a doc. Radky Nokkala Miltové a ve spolupráci s Metodickým centrem moderní architektury ÚOP v Brně.

Celodenní workshop se uskuteční 15. června 2023 od 10 hodin v přednáškovém centru brněnské vily Stiassni. Předpokládaný konec oficiálního přednáškového bloku je předběžně naplánovaný na 17 hod. Následující den se uskuteční odborná exkurze, určená ale výhradně studentům oboru Dějiny umění SDU MU.

Workshop je otevřen všem studentům dějin umění, architektury a příbuzných
oborů. Rádi uvítáme rovněž akademické i neakademické pracovníky a milovníky
umění. Z důvodu omezené kapacity účastníků je nutné závazné přihlášení zasláním
přihlášky na e-mailovou adresu (popřípadě formou Google formuláře). Přihlašování je možné do 5. června 2023.

Pro uchazeče mimo Brno je nutné, aby si každý zajistil individuální cestu do
Brna a s tím spojené případné ubytování. Pro lepší orientaci připojujeme odkaz
na ubytovací webový portál. Ubytování na univerzitních kolejí Masarykovy univerzity v Brně.

Účast na workshopu je bezplatná kromě individuálních výdajů na cestu a
případné ubytování.