Obklopeni zelení – vily, bytové domy a zahrady

Publikováno 23. 2. 2020

Srdečně vás zveme na setkání Seminartu, které proběhne ve středu 26. 2. 2020 v 18.00 v Domě umění města Brna.

Seminart je série studentských diskuzních večerů na Semináři dějin umění FF MUNI, která se snaží otevírat otázky hranic mezi oborem kunsthistorie a dalšími disciplínami.

Náš vztah k vykořisťované přírodě se v současné době, především kvůli sílící klimatické krizi,stal naléhavým problémem. Touha člověka obklopovat se zelení je stará jako lidstvo samo, ale obzvláště v městech, izolovaných od přírody, je dnešní představa bydlet v blízkosti zahrad či sadů téměř utopická. Jak tomu ale bylo před sto lety? Měnil se urbanismus přírodní krajiny spolu s bytovou situací od počátku 20. století do současnosti? A akým krajinným výzvám čelil architekt v minulosti a jakým dnes?

Našimi hosty budou:

Přemysl Krejčiřík

Je absolventem zahradní a krajinářské tvorby Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Lednici. Pracuje jako autorizovaný architekt v Ateliéru Krejčiříkovi a zároveň vyučuje na Zahradnické fakultě, kde vede ateliér zaměřený na obnovu památek zahradního umění. Je autorem řady odborných publikací. Práce ateliéru Krejčiříkovi byly oceněny Grand Prix Europa Nostra, German Design Award či Grand Prix Obce architektů (více na www.atelierkrejcirikovi.cz)

Zuzana Ragulová

Je absolventkou Semináře dějin umění Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Jako historička architektury se specializuje hlavně na první třetinu 20. století v českých zemích. Již od roku 2016 vyučuje dějiny architektury na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Linda Boušková

Architekturu a urbanismus vystudovala na Fakultě architektury VUT v Brně a na l´École Supérieure d´Architecture de Normandie ve Francii. V roce 2016 spoluzaložila atelier M2AU. Ve své tvorbě ráda mísí racionální přístup s intuicí a experimentem. Kromě budov ji zajímá i navrhování veřejných prostorů, kterým se věnuje ve své dizertační práci na FA VUT.

Vstup volný.

https://www.facebook.com/events/2481268748806696/