Obce, kultura a mezigenerační dialog – workshop

Publikováno 11. 9. 2019

Jedná se o workshop k výzkumnému projektu.

Jak lze podporovat mezigenerační dialog prostřednictvím kultury? Jak může kultura napomáhat začlenění seniorů do společnosti? Jak fungují mechanismy mezigeneračního kulturního sdílení na lokální a regionální úrovni? Jaké nástroje na jejich podporu mohou využívat města a obce? Jak se tyto nástroje liší podle velikosti obce? A jak se v tom liší jednotlivé regiony Česka podle svého potenciálu a rizik?

Těmito otázkami se zabývá výzkumný projekt „Podpora mezigeneračního dialogu a kulturní participace seniorů jako nástrojů přenosu a sdílení kulturních hodnot na lokální a regionální úrovni.“
Jeho realizátoři – Národní informační a poradenské středisko pro kulturu a Katedra andragogiky a personálního řízení FF UK – představí v rámci odpoledního workshopu aktuální výsledky svého výzkumu.
Workshop je určen zejména zástupcům veřejné správy / samosprávy, kulturním organizátorům, odborné veřejnosti a tvůrcům regionálních a národních politik.

Přijďte se seznámit s dosavadními výsledky výzkumu, popř. se zapojit do diskuse a přispět tak k jeho dalším výsledkům.

Účast je bezplatná.

Datum a čas konání: čtvrtek 26. září 2019, 13.30 až 16.45

Místo: Praha, Celetná 20 (FF UK, 3. patro, místnost 138)

Registrace: http://bit.ly/2lMa83Q

V případě dotazů kontaktujte: Robert Bargel, NIPOS, E , T 221 507 941