19. 4.

Nový evropský Bauhaus – online konference na Slovensku

Publikováno 14. 4. 2021

Nový európsky Bauhaus je interdisciplinárna iniciatíva, ktorá vznikla s cieľom navrhnúť budúce spôsoby života, ako jeden z hlavných prostriedkov naplnenia cieľov Európskej zelenej dohody (European Green Deal).

Jej zámerom je prepojiť snahy o nastavenie pravidiel udržateľnosti so záujmom o estetiku a zapájanie komunít do tvorby nového životného priestoru. Znamená to aj inkluzívnejšie hospodárstvo a spravodlivejšie a dostupnejšie prerozdeľovanie priestoru. Zámerom je realizovať regeneračné prístupy inšpirované prírodnými cyklami, ktoré dopĺňajú zdroje a chránia biodiverzitu.

Na Slovensku sa prvým partnerom NEB stala platforma Manifest 2020, ktorá združuje viaceré organizácie s agendou trvalo udržateľného rozvoja. Navyše, od februára je členkou neformálnej poradnej skupiny predsedníčky Európskej komisie pri iniciatíve NEB Mária Beňačková Rišková, slovenská nezávislá odborníčka v oblasti dizajnu, multimédií a kultúrneho dedičstva.

Program online konferencie, 19. apríl 2021:

Livestream bude možné sledovať na:
https://manifest2020.sk/

Facebookova udalosť k livestreamu:
https://www.facebook.com/events/941938853239747/

—————
BLOK 1 — 40 minút
Čo je Nový európsky Bauhaus
—————
Širší kontext a korene NEB
— Peter Beňuška, bývalý hlavný architekt Európskej komisie

O vízii NEB
— Xavier Troussard, vedúci oddelenia NEB v Spoločnom výskumnom centre Európskej komisie

Úloha okrúhleho stola predsedníčky EK a možnosti zapojenia sa do NEB
— Mária Beňačková Rišková, členka okrúhleho stola predsedníčky EK Ursuly von der Leyen

Manifest 2020 – prvý partner NEB na Slovensku / Čo je Manifest 2020
— Ľubica Šimkovicová

—————
BLOK 2 — 80 minút
Inšpiratívne projekty zo Slovenska
—————
Mestá a ľudia
— Ingrid Konrad, hlavná architektka mesta Bratislava

Staviame z dreva: Stavajme inak
— Pavol Pokorný, Pokorny Architekti, Staviame z dreva

Nová Cvernovka: Príbeh kultúrnej ekológie
— Braňo Čavoj, Nadácia Cvernovka

Slovenské centrum dizajnu: Výskumno-vývojové oddelenie Inolab
— Zdenka Pepelová, vedúca oddelenia Inolab, SCD

Top 5 z ceny Visio
— Pavol Kukura, predseda predstavenstva Slovenskej rady pre zelené budovy
Zóna Nové Nivy, holistické riešenie štvrte s dorazom na komunitu
— Martin Stohl, člen predstavenstva Slovenskej rady pre zelené budovy
— Roman Talaš, predseda Inštitútu urbánneho rozvoja
Architektonické súťaže na Slovensku
— Nora Vranová, Martin Zaiček, Slovenská komora architektov
Čo s panelákmi – obnovovať obnovené?
— Michal Hybský, doktorant, Fakulta architektury ČVUT Praha
— Vladimír Šimkovic, Inštitút pre pasívne domy

Moderuje: Milota Sidorová
Podujatie sa koná v slovenskom jazyku, okrem príhovoru Xaviera Troussarda.

Partneri:

New European Bauhaus
Inštitút pre pasívne domy
Staviame z dreva
Slovenská rada pre zelené budovy
Inštitút urbánneho rozvoja
Slovenská komora architektov
Nová Cvernovka
Slovenské centrum dizajnu
VÚB banka

Užitočné linky:

https://manifest2020.sk
https://europa.eu/new-european…/about/about-initiative_en
https://europa.eu/new-european…/partners-0/partners_en