7. 3. — 8. 3.

Nová definice muzea aneb Její klady a zápory – seminář

Publikováno 4. 3. 2022

Mezinárodní rada muzeí ICOM se již mnoho let snaží připravit novou definici muzea, jak tomu bylo i před Generální konferencí ICOM v japonském Kjótu.

Česko-slovenská muzeologie má velkou tradici a stále dobré jméno doma i v zahraničí, a proto by chtěla také přispět svým dílem k prohloubení diskuse nad tématem definice muzea při zohlednění svých specifických teoretických přístupů i praktických zkušeností. Seminář je koncipován jako diskusní fórum před Generální konferencí ICOM v Praze, kde by mělo dojít k diskusi nad novou definicí.

Seminář by měl odpovědět například i na tyto otázky: Je nutno stávající definici ICOM měnit, a pokud ano, nestačily by jen drobnější úpravy? Je definice připravená pro GK v Kjótu stále v něčem inspirativní, nebo již patří jen do historie oboru? Jak vyhodnotit současné celosvětové i domácí dotazníkové výzkumy, které mají vést k nové definici? Je sumář odborných termínů z nich získaný dostatečný? Nebo ho bude třeba upravit, změnit? Má být definice spíše filozofující, vědecká, respektive muzeologická, nebo spíše praktická? Má být znalost muzeologie spíše naším odborným pozadím pro formulování promyšlené definice, nebo se muzeologické slovní obraty mají přímo projevit v definici? Mají být muzea otevřená společnosti nebo veřejnosti a své sbírky komunikují nebo prezentují? Je archeologická či přírodní lokalita také muzeem? Musí být muzeum vždy nonprofitní? Existuje muzeum bez sbírek? Jak se vypořádat s problémem hmotného a nehmotného, případně digitálního dědictví?

Na tyto i další otázky se seminář bude snažit najít odpovědi, ty případně sumarizovat a skrze muzeologickou komisi AMG předat ČV ICOM, který je může využít jako podklad pro další jednání a práci.

Podrobnosti