20. 6.

New European Bauhaus v Česku a na Slovensku – seminář

Publikováno 23. 5. 2023

Zveme vás na seminář New European Bauhaus v Česku a na Slovensku, který se bude konat 20. června 2023 v prostorách KUMST: Kreativní hub Brno.

Cílem semináře je přiblížit iniciativu New European Bauhaus (NEB) a nastínit, jak začlenit její zásady do projektů, které se v současné době připravují. Seminář připravuje Oddělení České republiky a Slovenska na Generálním ředitelství pro regionální a městskou politiku Evropské komise společně s Jihomoravským krajem a organizací KUMST: Kreativní hub Brno.

Podrobnosti a registrace zde.