1. 4.

Ne!musíš to vydržet – diskuze

Publikováno 29. 3. 2022

Iniciativa Ne!musíš to vydržet vznikla v dubnu 2021 mezi studenty a studentkami DAMU a JAMU. Upozornila na závažné a znepokojivé skutečnosti, které vedly k veřejným diskusím ohledně konsentu a vhodného chování (nejen) na akademické půdě.

V prosinci 2021 se k hnutí přidali i studenti a studentky FAMU. Také s nimi se budeme bavit o tomto aktuálním a důležitém tématu.

Setkání se koná 1. 4. 2022 od 13.00 do 14. 30 v rámci famufestu, podrobnosti.