Nástavbový kurz Školy muzejní propedeutiky 2022/2023

Publikováno 6. 9. 2022

V pořadí 9. běh nástavbového kursu ŠMP je určen pracovníkům muzeí, kteří se podílejí na prezentaci muzejních sbírek nebo prezentaci muzejních sbírek posuzují z pozice manažerských rolí.

Absolvent nástavbového kurzu získá přehled o problematice muzejního výstavnictví.
Frekventanti se zúčastní dvoudenní exkurze do vybraných muzeí a galerií.

Kurz je zakončen obhajobou závěrečné práce a následnou debatou nad danou problematikou.

Nástavba je otevřena všem zájemcům, kteří splní stanovené podmínky (absolvování základního kursu ŠMP nebo složení testu znalostí).

Pokud jste se nestihli přihlásit, nebo se zasláním přihlášky váhali, ozvěte se nám – tento kurz neotevíráme každý školní rok.