18. 1.

Nabídka kurzů Budilovy divadelní školy v roce 2022

Publikováno 14. 1. 2022

Několikeré přerušení výuky v posledních dvou letech způsobené pandemickými opatřeními využila Budilova divadelní škola (BDŠ) ve svůj prospěch: školní rok sjednotila s rokem kalendářním, probíhá tedy od ledna do prosince.

Na počátku následujícího roku studenti s čistou hlavou a důkladně připraveni absolvují talentové zkoušky na vysoké umělecké školy v ČR i zahraničí, kam jsou každoročně přijímáni, či pokračují ve vlastní profesionální dráze.

Zůstává však možnost metodu Jacques Lecoq před nástupem do studia nejprve vyzkoušet!

Poslední příležitost mají letošní zájemci během prvního intenzivního víkendu školního roku 2022, tedy 22. a 23. ledna, kdy budou na stejné startovní čáře s nastupujícími studenty. Poznají nejen základy metody JL, kterou Budilova divadelní škola aplikuje jako jediná v ČR, ale i další způsoby práce, jimiž naši špičkoví lektoři schopnosti studentů dále rozšiřují. Pokud účastníky tato zkušenost přiměje k realizaci svých talentů, můžou dále pokračovat v Celoročním studiu a při dalších úhradách využít výrazných slev pro celoroční studenty BDŠ.

Podrobnosti